залишити заявку на навчання

Відповідно до п.4 Додатка 6 "Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки" "НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР БЕЗПЕКА ПРАЦІ" здійснює свою діяльність на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.

ДекларацІя зареєстрована в територіальному органі Держгірпромнагляду 03.12.2013г. №259.

Заняття проводять кваліфіковані викладачі.

Заняття проводяться як для груп слухачів, так і в формі індивідуального або дистанційного навчання.

При навчанні груп слухачів від одного підприємства, можливе навчання на базі замовника з виїздом викладача.

Після курсу лекцій, безпосередньо перед перевіркою знань, інспектором ГУ Держпраці проводиться консультація по виниклих питань у слухачів.

Завершальним етапом навчання є перевірка знань. Комісія з перевірки знань створюється відповідно до вимог "Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці" (НПАОП 0.00-4.12-05) та наказом ГУ Держпраці по Запорізькій області "Про створення комісії з перевірки знань з питань охорони праці ".

По закінченню навчання, слухачам видається посвідчення встановленого зразка і виписка з протоколу перевірки знань.

Оплата за навчання здійснюється за безготівковим розрахунком.

При подачі заявки на навчання Замовник автоматично приймає умови публичного договора.

"НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР БЕЗПЕКА ПРАЦІ" надає широкий спектр послуг з навчання посадових осіб, фахівців і працівників з питань охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки.

 

Рейтинг сайта в веб-каталоге misto.zp.ua