залишити заявку на навчання

Згідно вимог "Закону України про охорону праці" і п. 1.4 "Типового положення про службу охорони праці" (НПАОП 0.00-4.21-04) на підприємствах з чисельністю працівників менше 20 осіб для виконання функцій служби охорони праці можуть залучатися сторонні спеціалісти на договірних умовах , які мають виробничий стаж роботи не менше трьох років, і пройшли навчання з охорони праці


Пропонуємо послуги з аутсорсингу (супроводу) малих підприємств (до 20 працівників) з питань охорони праці на умовах договору
У комплекс послуг із супроводу входить:

 • проведення аудиту стану охорони праці на підприємстві Замовника;
 • інформування Замовника про виявлені на підприємстві порушення стану охорони праці;
 • розробка та надання Замовнику нормативно-правових актів, які будуть діяти в межах підприємства у відповідність до вимог нормативно-правових актів України;
 • контроль наявності необхідних нормативно-правових актів з питань охорони праці в структурних підрозділах;
 • контроль проведення інструктажів, навчання та перевірку знань у посадових осіб та у працівників підприємства Замовника з питань охорони праці;

Також, "НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР БЕЗПЕКА ПРАЦІ" надає послуги з розробки внутрішніх нормативних документів з охорони праці з урахуванням вимог "Положення про розробку інструкцій з охорони праці" (НПАОП 0.00-4.15-98):

 • положення про систему управління охороною праці;
 • положення про службу охорони праці;
 • порядок виконання робіт підвищеної небезпеки;
 • порядок розробки інструкцій з охорони праці на підприємстві;
 • положення про навчання працівників підприємства з питань охорони праці;
 • інструкція для вступного інструктажу;
 • розробка інструкцій з охорони праці для виконання робіт і обслуговування машин і механізмів (для різних видів робіт);
 • розробка посадових інструкцій для посадових осіб і фахівців;
 • розробка інструкцій з охорони праці для робітників професій;
 • розробка плану організаційно-технічних заходів з охорони праці
 • розробка розділу "Охорона праці" колективного договору;
 • розробка інструкції з надання першої медичної допомоги;
 • розробка загальнооб'єктової інструкції з пожежної безпеки;
 • розробка положення про порядок забезпечення працівників підприємства спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту;
 • розробка інструкцій для посадових осіб, відповідальних за технічний стан і правильну експлуатацію об'єктів підвищеної небезпеки;
 • розробка положення про порядок проходження медичних оглядів працівниками підприємства;
 • розробка положення про комісію з питань охорони праці підприємства;
 • розробка положення про роботу уповноваженого трудового колективу з питань охорони праці;
 • підготовка проектів наказів по організації охорони праці на підприємстві;

Рейтинг сайта в веб-каталоге misto.zp.ua